Skannet arkivmateriale

Senja og Troms fogderi, Fogderegnskap 4751, 1690 - 1693


Innholdsfortegnelse mappe 1

1690

(1)

Regnskap

Ekstraktregnskap Troms

1690

(2)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel Troms

1690

(8)

B Nasjonale regimenters skatt Troms

1690

(21)

C Husmannsskatt, handel og bruk Troms

1690

(38)

D Skatt av tjenestedrenger Troms

1690

(42)

E Konsumpsjon og folkeskatt Troms

1690

(45)

F Kopp- og ildstedskatt Troms

1690

(49)

G Odelskatt Troms

1690

(53)

H Rosstjeneste Troms

1690

(59)

I Vrak

1690

(65)

Utgiftsvedlegg

nr. 1-6 (nr. 2 postbønder)

1690

(66)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1691

(75)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel Troms

1691

(76)

B Nasjonale regimenters skatt Troms

1691

(87)

C Odelskatt Troms

1691

(102)

D Rosstjeneste Troms

1691

(108)

E Konsumpsjon og folkeskatt Troms

1691

(114)

F Kopp- og ildstedskatt Troms

1691

(118)

G Skatt av husmenn, peppersvenner og ledige pers.

1691

(122)

H Skatt av tjenestedrenger Troms

1691

(125)

I Tingsvitne Troms

1691

(128)

Utgiftsvedlegg

nr. 1-8 Troms (nr. 5 postbønder)

1691

(129)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1692

(140)

Regnskap

Ekstraktregnskap Troms

1692

(141)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel Troms

1692

(146)

B Nasjonale regimenters skatt Troms

1692

(156)

C Odelsskatt Troms

1692

(170)

D Rosstjeneste Troms

1692

(175)

E Konsumpsjon og folkeskatt Troms

1692

(181)

F Skatt av husmenn og peppersvenner Troms

1692

(185)

G Skatt av tjenestedrenger Troms

1692

(188)

H Kopp- og ildstedskatt Troms

1692

(191)

Utgiftsvedlegg

1692

(195)

Innholdsfortegnelse mappe 4

1692

(201)

Regnskap

Amtmann Tønders regnskap over nordlandske intrader

1692

(202)

Vedlegg

nr. 1-29

1692

(205)

Antegnelser

Til amtmann Tønders regnskap, med vedlegg

1692

(263)

Innholdsfortegnelse mappe 5

1693

(281)

Regnskap (defekt)

1693

(282)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel Troms

1693

(286)

B Odelsskatt Troms

1693

(300)

C Rosstjeneste Troms

1693

(306)

D Husmannskatt Troms

1693

(312)

E Skatt av tjenestedrenger Troms

1693

(315)

F Konsumpsjon og folkeskatt Troms

1693

(318)

Utgiftsvedlegg

nr. 1-3 Troms (nr. 2 postbønder)

1693

(321)

Antegnelser Troms

1690-1693

(327)