Skannet arkivmateriale

Finnmark/Vardøhus fogderi, Ekstraskatt 4910, 1762 - 1772


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(5)

Vedlegg 1: Kammerkoll. brev om fritak for finner

(16)

Vedlegg 2 med bilag A-H: Hovedmanntall

(17)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(36)

Kammerkollegiets brev om fritak for finner

(52)

Vedlegg 1 med bilag A-K: Hovedmanntall

(53)

1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(74)

Vedlegg 1: Kammerkoll. brev om fritak for finner

(98)

Vedlegg 2: Hovedmanntall over de sivile

(100)

Vedlegg 3-10: Manntallslister

(105)

Vedlegg 11-15: Befolkningen på Vardøhus

(114)

1765

Regnskap og summarisk ekstrakt

(123)

Vedlegg 1: Kammerkoll. brev om fritak for finner

(140)

Vedlegg 2: Manntall over de sivile

(141)

Vedlegg 3-10: Manntallslister

(144)

Vedlegg 11-15: Attester

(153)

Vedl. 16-17: Beregning over ekstrask. av militære

(158)

Vedlegg 18-21: Befolkningen på Vardøhus

(162)

1766

Regnskap med summ. ekst. og fortegnelse over vedl.

(168)

Vedlegg 1: Kammerkoll. brev om fritak for finner

(180)

Vedlegg 2: Manntall over de sivile

(181)

Vedlegg 3-10: Manntallslister

(186)

Vedlegg 11-12: Attester

(196)

Vedl. 13: Beregning over ekstraskatten av militære

(198)

Vedlegg 14-17: Befolkningen på Vardøhus

(200)

Vedlegg 18: Tingsvitne

(204)

1767

Regnskap og summarisk ekstrakt

(206)

Vedlegg 1: Kammerkoll. brev om fritak for finner

(221)

Vedlegg 2: Manntall over sivile

(222)

Vedlegg 3-10: Manntallslister

(225)

Vedlegg 11-13: Attester

(233)

Vedlegg 14-15: Vedr. ekstraskatten for militære

(236)

Vedlegg 16-19: Befolkningen på Vardøhus

(239)

Vedlegg 20: Attest

(243)

1768

Regnskap og summarisk ekstrakt

(244)

Fortegnelse over vedleggene

(258)

Vedlegg 1: Kammerkoll. brev om fritak for finner

(260)

Vedlegg 2: Vedrørende manntallene

(262)

Vedlegg 3-11: Manntallslister

(264)

Vedlegg 12-14

(283)

Vedlegg 15-17: Attester

(289)

Vedlegg 18-21: Befolkningen på Vardøhus

(295)

Antegnelser med vedlegg 1-6 og ett uten nr.

(303)

1769

Summarisk ekstrakt av regnskapet

(330)

Beregning over ekstraskatten (defekt)

(334)

Vedlegg 1-13: Manntallslister

(340)

1770

Summarisk ekstrakt av regnskapet

(366)

Beregning over ekstraskatten

(370)

Vedlegg 1-12 (nr. 6 mgl.): Manntallslister

(373)

Vedl. 13-14 med bilag: Ekstraskatten ved Vardøhus

(399)

1771

Summarisk ekstrakt av regnskapet

(411)

Beregning over ekstraskatten

(415)

Vedl. 1: Summ. ekstrakt av manntallene, med navn

(420)

Vedl. 2 med bilag: Ekstraskatten ved Vardøhus

(425)

Vedl. 3 med et løst legg: Befolkningen på Vardøhus

(433)

Annotasjoner

(438)

1772

Summarisk ekstrakt av regnskapet

(441)

Beregning over ekstraskatten

(445)

Vedlegg 1: Ekstrakt av manntallene, med navn

(449)

Vedl. 2-5 med fire løse legg: Kvartalsvise lister

(454)

Vedlegg 6: Annotasjoner i regnskapet for 1771

(473)

Vedlegg 7: Kvittering

(489)

Annotasjoner med vedlegg 1-5

(491)