Skannet arkivmateriale

Kristiania, Adressebok , 1903


Permer

(mangler)

Annonser

(mangler)

Tittelblad

(mangler)

Annonse

(mangler)

Innhold

(mangler)

Register til første og andre avsnitt

(mangler)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

A

(mangler)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

A-B

(27)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

B

(28)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

B-D

(37)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

D

(38)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

D-F

(43)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

F

(44)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

F-G

(45)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

G

(46)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

G-H

(49)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

H-J

(50)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

J

(51)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

J-K

(55)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

K

(56)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

K-L

(59)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

L-M

(60)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

M

(61)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

M-N

(62)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

N-O

(63)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

P

(64)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

P-R

(66)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

R

(67)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

R-S

(70)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

S

(71)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

S-T

(75)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

T

(76)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

T-U

(76)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

U-V

(76)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

V

(76)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

Aker

(76)

Annonser

(76)

Andre avsnitt

Bad, kirker, religiøse foreninger, offentlige bygn

Badeanstalter/Kirker og bedehus i Statskirken

(mangler)

Bad, kirker, religiøse foreninger, offentlige bygn

Religiøse samfunn utenfor Statskirken/Offentlige b

(86)

Bad, kirker, religiøse foreninger, offentlige bygn

Offentlige bygninger, museer og teatre

(87)

Bad, kirker, religiøse foreninger, offentlige bygn

Sykehus og hospital

(89)

Foreninger, legater, stiftelser etc.

Asyl, barnehjem, søndagsskoler

(90)

Foreninger, legater, stiftelser etc.

Foreninger og selskap

(91)

Foreninger, legater, stiftelser etc.

Legater og fond

(103)

Foreninger, legater, stiftelser etc.

Stiftelser og hjem

(111)

Foreninger, legater, stiftelser etc.

Pensjonistinnretninger og understøttelsesforeninge

(113)

Skoler

Offentlige skoler

(116)

Skoler

Private skoler

(118)

Skoler

Folkeskolen

(125)

Befordringsmidler

(128)

Anonser

(128)

Tredje avsnitt

Personregister

A

(mangler)

Personregister

B

(191)

Personregister

C

(240)

Personregister

D

(270)

Personregister

E

(285)

Personregister

F

(311)

Personregister

G

(331)

Personregister

H

(359)

Personregister

I

(443)

Personregister

J

(449)

Personregister

K

(501)

Personregister

L

(528)

Personregister

M

(572)

Personregister

N

(602)

Personregister

O

(633)

Personregister

P

(675)

Personregister

Q

(702)

Personregister

R

(703)

Personregister

S

(725)

Personregister

T

(788)

Personregister

U

(814)

Personregister

V,W

(817)

Personregister

Y,Z

(841)

Personregister

Æ

(842)

Personregister

Ø

(842)

Annonser

(843)

Fjerde avsnitt

Gateregister

A

(mangler)

Gateregister

B

(865)

Gateregister

C

(893)

Gateregister

D

(901)

Gateregister

E

(914)

Gateregister

F

(927)

Gateregister

G

(944)

Gateregister

H

(960)

Gateregister

I

(994)

Gateregister

J

(999)

Gateregister

K

(1007)

Gateregister

L

(1033)

Gateregister

M

(1044)

Gateregister

N

(1074)

Gateregister

O

(1089)

Gateregister

P

(1100)

Gateregister

R

(1114)

Gateregister

S

(1130)

Gateregister

T

(1195)

Gateregister

U

(1232)

Gateregister

V

(1241)

Gateregister

W

(1254)

Gateregister

Y,Z

(1264)

Gateregister

Ø

(1265)

Annonser

(1305)

Femte avsnitt

Fagregister

A

(mangler)

Fagregister

B

(1328)

Fagregister

C,D

(1337)

Fagregister

E

(1340)

Fagregister

F

(1341)

Fagregister

G

(1344)

Fagregister

H

(1347)

Fagregister

I

(1351)

Fagregister

J

(1357)

Fagregister

K

(1358)

Fagregister

L

(1371)

Fagregister

M

(1375)

Fagregister

N

(1386)

Fagregister

O,P

(1387)

Fagregister

R

(1390)

Fagregister

S

(1393)

Fagregister

T

(1414)

Fagregister

U,V

(1420)

Fagregister

X

(1424)

Fagregister

Æ

(1425)

Tillegg og rettelser

(1426)

Annonseavdelingen

Register over averterende firmaer

(mangler)

Annonser

(1427)