Skannet arkivmateriale

Kristiania, Adressebok , 1904


Permer

(mangler)

Annonser

(mangler)

Tittelblad

(mangler)

Annonser

(mangler)

Innholdsfortegnelse

(mangler)

Register til første og andre avsnitt

(mangler)

Første avsnitt

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

a

(19)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

b

(28)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

d

(38)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

e

(43)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

f

(44)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

g

(46)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

h

(49)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

j

(51)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

k

(56)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

l

(59)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

m

(61)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

n

(62)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

o

(63)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

p

(64)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

r

(67)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

s

(70)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

t

(75)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

u

(77)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

v

(78)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

a

(80)

Annonser

(mangler)

Andre avsnitt

Bad, religiøst, offentlige bygninger etc.

Badeanstalter / Kirker og bedehus i Statskirken

(91)

Bad, religiøst, offentlige bygninger etc.

Religiøse samfunn utenfor statskirken

(92)

Bad, religiøst, offentlige bygninger etc.

Offentlige bygninger, museer og teatre

(93)

Bad, religiøst, offentlige bygninger etc.

Sykehus og hospital

(95)

Foreninger, legater, stiftelser etc.

Asyl, barnehjem, søndagsskoler

(96)

Foreninger, legater, stiftelser etc.

Foreninger og selskap

(97)

Foreninger, legater, stiftelser etc.

Legater og fond

(110)

Foreninger, legater, stiftelser etc.

Stiftelser og hjem

(119)

Foreninger, legater, stiftelser etc.

Pensjonsinnretninger og understøttelsesforeninger

(122)

Foreninger, legater, stiftelser etc.

Offentlige skoler

(124)

Foreninger, legater, stiftelser etc.

Private skoler

(127)

Foreninger, legater, stiftelser etc.

Folkeskolen

(133)

Befordringsmidler

(141)

Annonser

(mangler)

Tredje avsnitt

Personregister

a

(mangler)

Personregister

b

(206)

Personregister

c

(256)

Personregister

d

(288)

Personregister

e

(302)

Personregister

f

(329)

Personregister

g

(349)

Annonser

(mangler)

Personregister

g

(373)

Personregister

h

(378)

Personregister

i

(461)

Personregister

j

(468)

Annonser

(mangler)

Personregister

j

(477)

Personregister

k

(519)

Personregister

l

(548)

Personregister

m

(593)

Annonser

(mangler)

Personregister

m

(613)

Personregister

n

(619)

Personregister

o

(650)

Personregister

p

(691)

Personregister

q

(717)

Personregister

r

(718)

Personregister

s

(740)

Annonser

(mangler)

Personregister

s

(785)

Personregister

t

(805)

Personregister

u

(831)

Personregister

v-w

(833)

Personregister

y

(858)

Personregister

z

(859)

Personregister

æ-ø

(860)

Annonser

(881)

Fjerde avsnitt

Gateregister

a

(mangler)

Gateregister

b

(903)

Gateregister

c

(931)

Gateregister

d

(939)

Gateregister

e

(951)

Gateregister

f

(965)

Gateregister

g

(983)

Gateregister

h

(1000)

Gateregister

i

(1033)

Gateregister

j

(1038)

Gateregister

k

(1047)

Gateregister

l

(1073)

Gateregister

m

(1084)

Gateregister

n

(1114)

Gateregister

o

(1129)

Gateregister

p

(1141)

Gateregister

r

(1155)

Gateregister

s

(1171)

Gateregister

t

(1236)

Gateregister

u

(1273)

Gateregister

v

(1283)

Gateregister

w

(1297)

Gateregister

z

(1306)

Gateregister

ø

(1307)

Annonser

(1315)

Femte avsnitt

Fagregister

a

(mangler)

Fagregister

b

(1336)

Fagregister

c

(1344)

Fagregister

d

(1345)

Fagregister

e

(1347)

Annonser

(mangler)

Fagregister

f

(1349)

Fagregister

g

(1352)

Fagregister

h

(1355)

Fagregister

i

(1359)

Fagregister

j

(1364)

Fagregister

k

(1365)

Fagregister

l

(1377)

Fagregister

m

(1381)

Fagregister

p

(1393)

Fagregister

r

(1396)

Fagregister

s

(1399)

Fagregister

t

(1419)

Fagregister

u

(1425)

Fagregister

v

(1426)

Fagregister

x

(1429)

Fagregister

æ

(1430)

Annonser

(1431)

Tillegg og rettelser

(1433)

Annonseavdelingen

(mangler)

Register over de averterende firmaer

(mangler)

Annonser

(1445)