Skannet arkivmateriale

Kristiania, Adressebok , 1914


Permer

(mangler)

Annonser

(1)

Tittelblad

(mangler)

Annonser

(mangler)

Innholdsfortegnelse

(mangler)

Register til 1ste og 2det avsnitt

(mangler)

Register over de averterende firmaer

(mangler)

Tillegg og rettelser

(mangler)

Norges jubileumsutstilling 1914 Kristiania

(mangler)

Første avsnitt

Kongehuset, Statlige og kommunale kontor, store pr

A B

(mangler)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

A B

(30)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

D

(39)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

E

(46)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

F

(47)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

G

(51)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

H

(56)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

I

(66)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

J

(67)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

K

(73)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

L

(78)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

M

(79)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

N

(81)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

O

(82)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

P

(83)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

R

(86)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

S

(90)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

T

(95)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

U

(98)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

V

(100)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

Aker kommune

(102)

Annonser

(mangler)

Andre avsnitt

Bad, religiøst, offentlige bygninger etc.

Bad, kirker og bedehus

(mangler)

Bad, religiøst, offentlige bygninger etc.

Religiøse samfunn

(121)

Bad, religiøst, offentlige bygninger etc.

Offentlige bygninger etc.

(122)

Bad, religiøst, offentlige bygninger etc.

Sykehus og hospitaler

(125)

Foreninger, legater, stiftelser etc.

Asyler, barnehjem, søndagsskoler

(126)

Foreninger, legater, stiftelser etc.

Foreninger og selskaper

(127)

Foreninger, legater, stiftelser etc.

Legater og fond

(152)

Skoler

Offentlige skoler

(173)

Skoler

Private skoler

(177)

Skoler

Folkeskoler

(183)

Befordringsmidler

(194)

Annonser

(200)

Tredje avsnitt

Personregister

A

(mangler)

Personregister

B

(278)

Personregister

C

(347)

Personregister

D

(374)

Personregister

E

(394)

Personregister

F

(429)

Personregister

G

(456)

Personregister

H

(495)

Personregister

I

(607)

Personregister

J

(616)

Personregister

K

(687)

Personregister

L

(737)

Personregister

M

(794)

Personregister

N

(836)

Personregister

O

(880)

Personregister

P

(931)

Personregister

Q

(965)

Personregister

R

(966)

Personregister

S

(996)

Personregister

T

(1085)

Personregister

U

(1120)

Personregister

V W

(1125)

Personregister

Y Z

(1158)

Personregister

Æ Ø

(1159)

Annonser

(1190)

Fjerde avsnitt

Gateregister

A

(mangler)

Gateregister

B

(1214)

Gateregister

C

(1250)

Gateregister

D

(1261)

Gateregister

E

(1277)

Gateregister

F

(1295)

Gateregister

G

(1317)

Gateregister

H

(1338)

Gateregister

I

(1382)

Gateregister

J

(1388)

Gateregister

K

(1399)

Gateregister

L

(1432)

Gateregister

M

(1446)

Gateregister

N

(1486)

Gateregister

O

(1505)

Gateregister

P

(1521)

Gateregister

R

(1540)

Gateregister

S

(1560)

Gateregister

T

(1644)

Gateregister

U

(1692)

Gateregister

V

(1705)

Gateregister

W

(1724)

Gateregister

Y

(1736)

Gateregister

Z

(1737)

Gateregister

Ø

(1738)

Gateregister

Bydeler

(1742)

Femte avsnitt

Fagregister

Innholdsfortegnelse

(mangler)

Fagregister

A

(mangler)

Fagregister

B

(1765)

Fagregister

C

(1774)

Fagregister

D

(1775)

Fagregister

E

(1779)

Fagregister

F

(1781)

Fagregister

G

(1786)

Fagregister

H

(1790)

Fagregister

I

(1793)

Fagregister

J

(1801)

Fagregister

K

(1802)

Fagregister

L

(1815)

Fagregister

M

(1820)

Fagregister

N O

(1835)

Fagregister

P

(1836)

Fagregister

R

(1841)

Fagregister

S

(1844)

Fagregister

T

(1866)

Fagregister

U

(1874)

Fagregister

V

(1875)

Fagregister

X Æ Ø

(1880)

Annonser

(mangler)