Skannet arkivmateriale

Oslo, Adressebok , 1939


Permer

(mangler)

Annonser

(mangler)

Tittelblad

(mangler)

Register over averterende firmaer

(mangler)

Tillegg og rettelser

(mangler)

Første avsnitt

Tittelblad

(mangler)

Blank side

(mangler)

Offentlige institusjoner, foreninger og selskaper

A

(1)

Offentlige institusjoner, foreninger og selskaper

B

(5)

Offentlige institusjoner, foreninger og selskaper

C

(8)

Offentlige institusjoner, foreninger og selskaper

D

(9)

Offentlige institusjoner, foreninger og selskaper

F

(15)

Offentlige institusjoner, foreninger og selskaper

G

(19)

Offentlige institusjoner, foreninger og selskaper

H

(20)

Offentlige institusjoner, foreninger og selskaper

J

(23)

Offentlige institusjoner, foreninger og selskaper

K

(24)

Offentlige institusjoner, foreninger og selskaper

L

(30)

Offentlige institusjoner, foreninger og selskaper

M

(34)

Offentlige institusjoner, foreninger og selskaper

N

(35)

Offentlige institusjoner, foreninger og selskaper

O

(47)

Offentlige institusjoner, foreninger og selskaper

P

(59)

Offentlige institusjoner, foreninger og selskaper

R

(60)

Offentlige institusjoner, foreninger og selskaper

S

(62)

Offentlige institusjoner, foreninger og selskaper

T

(69)

Offentlige institusjoner, foreninger og selskaper

U

(71)

Offentlige institusjoner, foreninger og selskaper

V

(76)

Offentlige institusjoner, foreninger og selskaper

Ø

(77)

Annonser

(78)

Annet avsnitt

Tittelblad

(mangler)

Blank side

(mangler)

Personregister

Å-A

(81)

Personregister

A

(97)

Personregister

B

(190)

Personregister

C

(317)

Personregister

D

(348)

Personregister

E

(383)

Personregister

F

(444)

Personregister

G

(496)

Personregister

H

(565)

Personregister

I

(746)

Personregister

J

(761)

Personregister

K

(865)

Personregister

L

(956)

Personregister

M

(1053)

Personregister

N

(1129)

Personregister

O

(1206)

Personregister

P

(1278)

Personregister

Q-R

(1329)

Personregister

R

(1330)

Personregister

S

(1389)

Personregister

T

(1554)

Personregister

U

(1614)

Personregister

V-W

(1621)

Personregister

Y

(1681)

Personregister

Z

(1682)

Personregister

Æ-Ø

(1685)

Personregister

Ø

(1686)

Annonser

(1702)

Tredje avsnitt

Tittelblad

(mangler)

Gateregister

Å-A

(mangler)

Gateregister

A

(1748)

Gateregister

B

(1768)

Gateregister

C

(1831)

Gateregister

D

(1861)

Gateregister

E

(1891)

Gateregister

F

(1920)

Gateregister

G

(1959)

Gateregister

H

(1998)

Gateregister

I

(2062)

Gateregister

J

(2072)

Gateregister

K

(2095)

Gateregister

L

(2157)

Gateregister

M

(2179)

Gateregister

N

(2233)

Gateregister

O

(2263)

Gateregister

P

(2290)

Gateregister

R

(2317)

Gateregister

S

(2345)

Gateregister

T

(2479)

Gateregister

U

(2549)

Gateregister

V

(2574)

Gateregister

V-W

(2577)

Gateregister

Y

(2623)

Gateregister

Z

(2624)

Gateregister

Ø

(2625)

Annonser

(2630)

Fjerde avsnitt

Tittelblad

(mangler)

Fagregister

A

(2633)

Fagregister

B

(2674)

Fagregister

C

(2693)

Fagregister

D

(2694)

Fagregister

E

(2704)

Fagregister

F

(2714)

Fagregister

G

(2727)

Fagregister

H

(2734)

Fagregister

I

(2742)

Fagregister

J

(2761)

Fagregister

K

(2765)

Fagregister

L

(2790)

Fagregister

M

(2803)

Fagregister

O

(2830)

Fagregister

P

(2833)

Fagregister

R

(2843)

Fagregister

S

(2855)

Fagregister

T

(2889)

Fagregister

U

(2913)

Fagregister

V

(2914)

Fagregister

Ø

(2920)