Skannet arkivmateriale

Oslo, Adressebok , 1944


Permer

(mangler)

Kart

(mangler)

Annonser

(mangler)

Tittelblad

(mangler)

Register over de averterende firmaer

(mangler)

Tillegg og rettelser

(mangler)

Første avsnitt

Tittelblad

(mangler)

Annonser

(mangler)

Offentlige institusjoner

A

(1)

Offentlige institusjoner

B

(4)

Offentlige institusjoner

D

(5)

Offentlige institusjoner

F

(10)

Offentlige institusjoner

G

(12)

Offentlige institusjoner

H

(13)

Offentlige institusjoner

K

(14)

Offentlige institusjoner

L

(18)

Offentlige institusjoner

M

(19)

Offentlige institusjoner

N

(20)

Offentlige institusjoner

O

(22)

Offentlige institusjoner

P

(28)

Offentlige institusjoner

R

(29)

Offentlige institusjoner

S

(31)

Offentlige institusjoner

T

(36)

Offentlige institusjoner

U

(38)

Offentlige institusjoner

V

(40)

Offentlige institusjoner

Ø

(41)

Annonser

(42)

Annet avsnitt

Tittelblad

(mangler)

Annonser

(mangler)

Personregister

Å-AA

(45)

Personregister

A

(62)

Personregister

B

(160)

Personregister

C

(296)

Personregister

D

(327)

Personregister

E

(363)

Personregister

F

(430)

Personregister

G

(488)

Personregister

H

(560)

Personregister

I

(751)

Personregister

J

(767)

Personregister

K

(874)

Personregister

L

(970)

Personregister

M

(1071)

Personregister

N

(1150)

Personregister

O

(1234)

Personregister

P

(1306)

Personregister

Q

(1359)

Personregister

R

(1360)

Personregister

S

(1423)

Personregister

T

(1600)

Personregister

U

(1664)

Personregister

V-W

(1672)

Personregister

X-Y

(1734)

Personregister

Y

(1735)

Personregister

Z

(1736)

Personregister

Ø

(1738)

Annonser

(mangler)

Tredje avsnitt

Gateregister

Å-AA

(1773)

Gateregister

A

(1779)

Gateregister

B

(1800)

Gateregister

C

(1862)

Gateregister

D

(1892)

Gateregister

E

(1922)

Gateregister

F

(1952)

Gateregister

G

(1992)

Gateregister

H

(2032)

Gateregister

I

(2099)

Gateregister

J

(2110)

Gateregister

K

(2133)

Gateregister

L

(2193)

Gateregister

M

(2215)

Gateregister

N

(2270)

Gateregister

O

(2299)

Gateregister

P

(2327)

Gateregister

R

(2353)

Gateregister

S

(2382)

Gateregister

T

(2525)

Gateregister

U

(2601)

Gateregister

V-W

(2626)

Gateregister

Y

(2673)

Gateregister

Z

(2674)

Gateregister

Ø

(2675)

Annonser

(2682)

Fjerde avsnitt

Tittelblad

(mangler)

Annonser

(mangler)

Fagregister

A

(mangler)

Fagregister

B

(2727)

Fagregister

C

(2752)

Fagregister

D

(2753)

Fagregister

E

(2763)

Fagregister

F

(2780)

Fagregister

G

(2812)

Fagregister

H

(2823)

Fagregister

I

(2832)

Fagregister

J

(2855)

Fagregister

K

(2859)

Fagregister

L

(2894)

Fagregister

M

(2910)

Fagregister

O

(2945)

Fagregister

P

(2948)

Fagregister

R

(2965)

Fagregister

S

(2979)

Fagregister

T

(3026)

Fagregister

U

(3057)

Fagregister

V

(3058)

Fagregister

Ø

(3067)

Annonser

(3068)