Skannet arkivmateriale

Oslo, Adressebok , 1948


Permer

(mangler)

Annonser

(mangler)

Tittelblad

(mangler)

Blanke sider

(mangler)

Forord

(mangler)

Innhold

(mangler)

Første Avsnitt

(mangler)

Annonser

(mangler)

Offentlige institusjoner

A

(1)

Offentlige institusjoner

B

(3)

Offentlige institusjoner

D

(4)

Offentlige institusjoner

E

(7)

Offentlige institusjoner

F

(8)

Offentlige institusjoner

G

(9)

Offentlige institusjoner

J

(10)

Offentlige institusjoner

K

(11)

Offentlige institusjoner

L

(14)

Offentlige institusjoner

M

(15)

Offentlige institusjoner

N

(16)

Offentlige institusjoner

O

(17)

Offentlige institusjoner

P

(20)

Offentlige institusjoner

R

(21)

Offentlige institusjoner

S

(22)

Offentlige institusjoner

U

(26)

Offentlige institusjoner

Z

(31)

Annonser

(32)

Annet avsnitt

Tittelblad

(mangler)

Annonser

(mangler)

Personregister

Å-Aa

(41)

Personregister

A

(57)

Personregister

B

(136)

Personregister

C

(252)

Personregister

D

(277)

Personregister

E

(308)

Personregister

F

(363)

Personregister

G

(413)

Personregister

H

(473)

Personregister

I

(633)

Personregister

J

(646)

Personregister

K

(733)

Personregister

L

(814)

Personregister

M

(898)

Personregister

N

(965)

Personregister

O

(1036)

Personregister

P

(1093)

Personregister

Q

(1135)

Personregister

R

(1136)

Personregister

S

(1191)

Personregister

T

(1341)

Personregister

U

(1396)

Personregister

V-W

(1403)

Personregister

X-Y

(1456)

Personregister

Z

(1457)

Personregister

Æ-Ø

(1459)

Personregister

Ø

(1460)

Annonser

(1476)

Tredje avsnitt

Tittelblad

(1477)

Annonser

(1478)

Gateregister

Å-AA

(1601)

Gateregister

A

(1606)

Gateregister

B

(1623)

Gateregister

C

(1674)

Gateregister

D

(1697)

Gateregister

E

(1720)

Gateregister

F

(1743)

Gateregister

G

(1776)

Gateregister

H

(1807)

Gateregister

I

(1860)

Gateregister

J

(1868)

Gateregister

K

(1887)

Gateregister

L

(1933)

Gateregister

M

(1950)

Gateregister

N

(1994)

Gateregister

O

(2017)

Gateregister

P

(2039)

Gateregister

R

(2060)

Gateregister

S

(2082)

Gateregister

T

(2191)

Gateregister

U

(2249)

Gateregister

V

(2268)

Gateregister

Y

(2304)

Gateregister

Ø

(2305)

Annonser

(mangler)

Blank side

(mangler)

Fjerde avsnitt

Tittelblad

(mangler)

Annonser

(mangler)

Bransjeavdeling

A

(2313)

Bransjeavdeling

B

(2342)

Bransjeavdeling

D

(2372)

Bransjeavdeling

E

(2381)

Bransjeavdeling

F

(2396)

Bransjeavdeling

G

(2426)

Bransjeavdeling

H

(2435)

Bransjeavdeling

I

(2444)

Bransjeavdeling

J

(2462)

Bransjeavdeling

K

(2467)

Bransjeavdeling

L

(2499)

Bransjeavdeling

M

(2514)

Bransjeavdeling

N

(2545)

Bransjeavdeling

O

(2546)

Bransjeavdeling

P

(2550)

Bransjeavdeling

R

(2564)

Bransjeavdeling

S

(2579)

Bransjeavdeling

T

(2619)

Bransjeavdeling

U

(2646)

Bransjeavdeling

V

(2648)

Bransjeavdeling

Ø

(2655)

Tillegg og rettelser

(2656)

Bransjeregister

(2657)

Annonser

(2664)