Skannet arkivmateriale

Hasvik lensmann, Oppmålingsprotokoll 2, 1921 - 1927


Oppmålingsforretninger

1921

(1)

1922

(18-19)

1923

(108-109)

1924

(146-147)

1925

(162-163)

1926

(188-189)

1927

(198-199)