Skannet arkivmateriale

Hasvik lensmann, Oppmålingsprotokoll 3, 1927 - 1938


Oppmålingsforretninger

1927

(1a)

1928

(1b-2a)

1929

(2b-3a)

1930

(6b-7a)

1931

(10b-11a)

1932

(12b-13a)

1933

(16b-17a)

1934

(21b-22a)

1935

(27b-28a)

1936

(45b-46a)

1937

(64b-65a)

1938

(93b-94a)