Skannet arkivmateriale

Hasvik lensmann, Oppmålingsprotokoll 4, 1938 - 1944


Oppmålingsforretninger

1938

(1)

1939

(74-75)

1940

(138-139)

1941

(178-179)

1942

(182-183)

1943

(188-189)

1944

(190-191)

Autorisasjon

(200-201)