Skannet arkivmateriale

Kjelvik lensmann, Oppmålingsprotokoll 2, 1897 - 1910


Oppmålingsforretninger

1897-1898

(1a)

1898

(1b-2a)

1899

(2b-3a)

1900

(10b-11a)

1901

(11b-12a)

1903

(12b-13a)

1904-1905

(13b-14a)

1906

(14b-15a)

1907

(26b-27a)

1908

(44b-45a)

1909

(72b-73a)

1910

(88b-89a)

Autorisasjon

(mangler)