Skannet arkivmateriale

Nord-Varanger lensmann, Oppmålingsprotokoll 1, 1878 - 1891


Oppmålingsforretninger

1878

(1a)

1880

(1b-2a)

1884

(10b-11a)

1885

(15b-16a)

1887-1889

(40b-41a)

1889

(41b-42a)

1890

(46b-47a)

1891

(53b-54a)

Autorisasjon

(mangler)