Skannet arkivmateriale

Nord-Varanger lensmann, Oppmålingsprotokoll 2, 1905 - 1908


Oppmålingsforretninger

1905

(1a)

1906

(24b-25a)

1907

(25b-26a)

1908

(73b-74a)

Autorisasjon

(mangler)