Skannet arkivmateriale

Nord-Varanger lensmann, Oppmålingsprotokoll 3, 1908 - 1915


Oppmålingsforretninger

1908

(1)

1909

(8-9)

1910

(46-47)

1911

(60-61)

1912

(66-67)

1913

(122-123)

1914

(166-167)

1915

(238-239)