Skannet arkivmateriale

Industridepartementet, Oljekontoret, Saksarkiv ordnet etter arkivnøkkel, stykke 1, 1965 - 1972


Arkivnøkkel

Filing index

1973-1990

(2)

Nøkkelmatrise

File index matrix

1973-1990

(7)

0 - Organisasjon og administrasjon

0 - Organisation and administration

1973-1990

(20)

1 - Økonomi

1 - Economics

1973-1990

(24)

2 - Personell

2 - Personel

1973-1990

(27)

70 - Norsk petroleumsaktivitet generelt

70 - Norwegian oil and gas activities in general

1973-1990

(33)

71 - Tillatelser

71 - Licenses

1973-1990

(34)

72 - Undersøkelser

72 - Explorations and surveys

1973-1990

(35)

73 - Produksjon

73 - Production

1973-1990

(37)

74 - Utvikling

74 - Development

1973-1990

(38)

75 - Produksjonsanlegg

75 - Production facilities

1973-1990

(39)

76 - Transport

76 - Transportation

1973-1990

(40)

77 - Mobile plattformer

77 - Moveable rigs

1973-1990

(41)

78 - Dykking / 79 - Diverse

78 - Diving / 79 - Various

1973-1990

(42)

79 - Diverse

79 - Various

1973-1990

(43)

701.21.6 Sikkerhetsforskrifter

701.21.6 Safety regulations

1965-1972

(45)

702.0 Utredninger, prognoser, statistikk

702.0 Reports, statistics, forecasts

1965-1972

(178)

703.3 Brønninformasjon

703.3 Well information

1965-1972

(179)

707 Miljøvern, forurensning

707 Environmental protection, pollution

1970

(190)