Skannet arkivmateriale

Industridepartementet, Oljekontoret, Saksarkiv ordnet etter arkivnøkkel, stykke 2, 1964 - 1974


712 Utvinningstillatelser

712 Production licenses

1970-1972

(2)

712 Production licenses

1971-1974

(134)

798.3 Telekommunikasjoner og samband

798.3 Telecommunications

1971

(242)

711 Undersøkelsestillatelser: Esso

711 Exploration licenses: Esso

1964-1972

(252)

711 Undersøkelsestillatelser: Conoco

711 Exploration licenses: Conoco

1970-1972

(322)

711 Undersøkelsestillatelser: Amoco

711 Exploration licenses: Amoco

1964-1967

(380)