Skannet arkivmateriale

Industridepartementet, Oljekontoret, Saksarkiv ordnet etter arkivnøkkel, stykke 3, 1963 - 1971


711 Undersøkelser og utforsking

711 Exploration

1963

(2)

711 Exploration

1964

(35)

711 Exploration

1965

(306)

711 Exploration

1966

(390)

711 Exploration

1967

(467)

711 Exploration

1968

(483)

711 Exploration

1969

(532)

711 Exploration

1970

(549)

711 Exploration

1971

(582)