Skannet arkivmateriale

Industridepartementet, Oljekontoret, Saksarkiv ordnet etter arkivnøkkel, stykke 4, 1970 - 1971


712 Utvinningstillatelser

712 Production licenses

1971

(2)

712 Utvinningstillatelser: Norske Shell

712 Production licenses: Norwegian Shell

1971

(3)

712 Utvinningstillatelser: Norsk Conoco

712 Production licenses: Norwegian Conoco

1971

(23)

712 Utvinningstillatelser: Esso

712 Production licenses: Esso

1971

(37)

712 Utvinningstillatelser: Amoco

712 Production licenses: Amoco

1971

(63)

712 Utvinningstillatelser

712 Production licenses

1971

(97)

712 Utvinningstillatelser: Texaco

712 Production licenses: Texaco

1971

(98)

712 Utvinningstillatelser: Syracuse

712 Production licenses: Syracuse

1971

(230)

712 Utvinningstillatelser

712 Production licenses

1971-1973

(248)

712 Utvinningstillatelser: Phillips

712 Production licenses: Phillips

1971-1973

(249)

712 Utvinningstillatelser: Petronord

712 Production licenses: Petronord

1971

(293)

712 Utvinningstillatelser: Norske Murphy

712 Production licenses: Norwegian Murphy

1971

(319)

712 Utvinningsavtaler

712 Production agreements

1970-1971

(349)

712.2 Tilbakelevering

712.2 Return

1970-1971

(350)

712.2 Tilbakelevering: Amoco

712.2 Return: Amoco

1971

(356)

714 Vitenskapelige undersøkelser

714 Scientific research

1970

(394)

712.2 Tilbakelevering: Petronord

712.2 Return: Petronord

1971

(403)

712 Utvinningsavtaler

712 Production agreements

1971

(408)

711 Undersøkelser og utvinningstillatelser

711 Exploration and production licenses

1971

(534)

711 Utvinningslisenser nr. 1-22

711 Production licenses no. 1-22

1971

(536)

711 Undersøkelser og utvinningstillatelser

711 Exploration and production licenses

1972

(552)