Skannet arkivmateriale

Industridepartementet, Oljekontoret, Saksarkiv ordnet etter arkivnøkkel, stykke 5, 1967 - 1975


714 Vit. undersøkelser og utvinningstillatelser

714 Scientific survey and production licenses

1967-1975

(2)

714 Scientific survey and production licenses

1969-1970

(188)

714 Scientific survey and production licenses

1969-1975

(326)

714 Scientific survey and production licenses

1971

(528)

712 Utvinningstillatelser

712 Production licenses

1970-1972

(684)

712.11 Farm in/out avtaler

712.11 Farm in/out agreements

1972

(685)

712.11 Farm in/out agreements

1970

(687)