Skannet arkivmateriale

Industridepartementet, Oljekontoret, Saksarkiv ordnet etter arkivnøkkel, stykke 6, 1963 - 1973


714 Vitenskapelige undersøkelsestillatelser

714 Scientific survey licenses

1972-1973

(2)

714 Scientific survey licenses

1970-1971

(344)

714 Diverse/seismiske undersøkelser

714 Various/seismic surveys

1969-1973

(428)

714 Seismiske undersøkelser

714 Seismic surveys

1973

(429)

714 Vitenskapelige undersøkelser generelt

714 Scientific surveys generally

1963-1967

(634)

714 Fairey Surveys ltd

714 Fairey Surveys ltd

1971-1973

(774)