Skannet arkivmateriale

Industridepartementet, Oljekontoret, Saksarkiv ordnet etter arkivnøkkel, stykke 8, 1970 - 1972


721 Forskning/teknologi generelt

721 Research/technology generally

1971-1972

(2)

721.1 Universitet

721.1 University

1971

(12)

721.1 University

1972

(84)

721 Forskning/tekn.: Oljeselskap/konsulentfirma

721 Research/technology: Oil companies/consultants

1970-1971

(104)

721.3 Oljeselskap

721.3 Oil companies

1971

(105)

721.4 Konsulentfirma Frigg (studie)

721.4 Consultants Frigg (study)

1970

(113)

721 Forskning/teknologi: Konsulentfirma

721 Research/technology: Consultants

1972

(177)

721.4 Konsulentfirma Frigg (studie)

721.4 Consultants Frigg (study)

1972

(178)

722 Geofysikk generelt

722 Geophysics

1971-1972

(301)

722.01 Korrespondanse med selskaper

722.01 Correspondence with companies

1972

(302)

722.03 Anbudsinnbydelse

722.03 Tender

1972

(337)

722.10 Seismikk/teori/metoder

722.10 Seismic/theory/methodology

1971

(339)

722 Geofysikk generelt

722 Geophysics

1970-1972

(507)

722.42 Undersøkelser syd for 62' N - i oljeselskap

722.42 Surveys south of 62' N - operated by oil co

1970

(508)

722.42 Surveys south of 62' N - operated by oil co

1972

(512)

722.42 Undersøkelser nord for 62' N - i statlig re

722.42 Surveys north of 62' N - operated by the st

1972

(522)