Skannet arkivmateriale

Industridepartementet, Oljekontoret, Saksarkiv ordnet etter arkivnøkkel, stykke 12, 1966 - 1972


798.2 Helikopterflyving/helikopterdekk

798.2 Helicopter flights/landing decks

1966-1968

(2)

798 Luftfart

798 Aviation

1967-1971

(197)

798.2 Luftfartsverket

798.2 The Norwegian Aviation Authority

1967

(198)

798.2 The Norwegian Aviation Authority

1968

(206)

798.3 Telekommunikasjoner

798.3 Telecommunications

1972

(314)

798.52 Skademeldinger/ulykker

798.52 Injury reports/accidents

1967-1972

(409)