Skannet arkivmateriale

Fredrikstad by, Ekstraskatt 29.1, 1762 - 1772


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(4)

Vedl. 1: Hovedmanntall

(15)

Vedl. 2-7: Månedl. regnskap m/ til- og avgang

(44)

Vedl. 8: Ekstrakt

(56)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(58)

Vedl. 1-24: Månedl. regnskap m/ til- og avgang

(76)

1764

Regnskap

(124)

1765

Regnskap

(138)

Vedl. 1: Manntall over forstedene

(152)

Vedr. tap i brannen i 1764

(157)

Antegnelser

(159)

Ekstraherte poster i antegnelsene

(166)

Korrespondanse o.l.

(190)

1766

Regnskap

(209)

Vedl. 1-12: Til- og avgangslister

(212)

Vedl. 13: Restanser

(237)

1767

Regnskap

(243)

Vedl. 1-12: Til- og avgangslister

(246)

Vedl. 13: Restanser

(270)

1768

Regnskap

(275)

Vedl. 1-12: Til- og avgangslister

(278)

Vedl. 13: Restanser

(302)

1769

Regnskap

(307)

Vedl. 1-12: Til- og avgangslister

(310)

Vedl. 13: Restanser

(334)

1770

Regnskap

(340)

Vedl. 1-12: Til- og avgangslister

(343)

Vedl. 13: Restanser

(367)

1771

Regnskap

(372)

Vedl. 1-12: Til- og avgangslister

(375)

Vedl. 13: Restanser

(399)

1772

Regnskap

(404)

Vedl. 1-11: Til- og avgangslister

(407)

Vedl. 12: Restanseliste 1766-72

(429)

Vedl. 13: Restanser

(445)

Dokumenter 1769-72

(450)

1774-75

Dom for manglende regnskap 1765-72

(453)

1768-1772

Prosentskatt

(491)