Skannet arkivmateriale

Moss by, Ekstraskatt 42.1, 1762 - 1765


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(4)

Vedl. 1-4: Manntall og skattereg., bare hovedpers.

(10)

Vedl. 5: Til- og avgangsliste

(42)

Vedl. 6: Skatteregister

(45)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(53)

Vedl. 1-12: Skatteregistre m/til- og avgangslister

(59)

1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(166)

Vedl. 1-12: Skatteregistre m/til- og avgangslister

(172)

1765

Regnskap og summarisk ekstrakt

(336)

Vedl. 1-12: Skatteregistre m/til- og avgangslister

(343)