Skannet arkivmateriale

Christiania by, Ekstraskatt 72.1, 1763 - 1764


1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(2)

Vedl. 1: Manntall, januar

(8)

Vedl. 2: Liste over fattige, januar

(43)

Vedl. 3-9: Til- og avgang, febr. - april

(50)

Vedl. 10-11: Manntall, mai

(84)

Vedl. 12-29: Til- og avgang, juni - des.

(133)

Månedlige ekstraktregnskap

(198)

Korrespondanse

(212)

1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(214)

Vedl. 1: Annotasjoner 1763-64

(222)

Vedl. 2-3: Manntall

(228)

Vedl. 4-10: Ekstraktregnskap m/til- og avgang

(281)

Vedl. 11: Manntall, april

(307)

Vedl. 12-30: Ekstraktregnskap m/til- og avgang

(361)

Vedl. 39: Feil i beregningsgrunnlaget

(441)

Tidligere militære som skal betale ekstraskatt

(444)

Balanseregnskap

(446)

Korrespondanse

(454)