Skannet arkivmateriale

Stavanger by, Ekstraskatt 305.1, 1762 - 1768


Innholdsfortegnelse

(2)

Informasjon om flere manntall

(5)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(6)

1763

Regnskap

(15)

Vedl. 1-4: Kvartalsvise ekstraktregnskap

(18)

1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(30)

Manntall, bare hovedpersonenes navn

(37)

Vedl. 1-4: Kvartalsvise ekstraktregnskap

(66)

1765

Regnskap og summarisk ekstrakt

(78)

Manntall, bare hovedpersonenes navn

(85)

Ekstrakt av til- og avgang

(113)

Vedl. 3-6: Kvartalsvise ekstraktregnskap

(115)

Vedl. 7: Kvittering

(127)

Vedl. 8: Restanseliste

(129)

1766

Regnskap og summarisk ekstrakt

(144)

Manntall, bare hovedpersonenes navn

(151)

Ekstrakt av til- og avgang

(179)

Vedl. 3-6: Kvartalsvise ekstraktregnskap

(181)

Vedl. 7: Restanseliste

(193)

1767, januar - september

Regnskap og summarisk ekstrakt

(208)

Manntall, bare hovedpersonenes navn

(216)

Vedl. 3: Restanseliste

(239)

Antegnelser med vedlegg

(259)

Antegnelser med vedlegg

Restanseregister

(269)

Oktober 1767 - desember 1768

Regnskap og summarisk ekstrakt

(336)

Vedl. 1: Manntall, bare hovedpersonenes navn

(346)

Vedl. 2: Til- og avgang

(379)

Liste over vedleggene, m/bilag 1-3

(385)

Vedl. 9a-b: Restanselister

(393)

Antegnelser

(432)