Skannet arkivmateriale

Bergen by, Ekstraskatt 368.1, 1764


Innholdsfortegnelse

(2)

1764

Vedlegg JJ-KK: Regnskap, jan.-mars

Rode 13-18

(10)

Bilag 7: Manntall, januar

Rode 13-18

(16)

Bilag 5: Utdragningsforretning

Rode 13-18

(40)

Bilag K m/dok. 1-3: Div. lister, m.m.

Rode 13-18

(50)

Vedl. LL: Regnskap, april - des.

Rode 13-18

(57)

Vedl. MM-NN: Antegnelser

Rode 13-18

(66)

Bilag 11: Manntall, april

Rode 13-18

(72)

Bilag 6: Utdragningsforretning, april

Rode 13-18

(106)

Bilag L m/dok. 1-12: Div. lister m.m.

Rode 13-18

(116)

Vedl. OO-PP: Regnskap, jan. - mars

Rode 19-24

(153)

Bilag 8: Manntall, januar

Rode 19-24

(161)

Bilag 5: Utdragningsforretning, januar

Rode 19-24

(188)

Bilag M m/dok. 1: Liste

Rode 19-24

(198)

Vedl. QQ: Regnskap, april - des.

Rode 19-24

(203)

Vedl. RR-SS: Antegnelser

Rode 19-24

(207)

Bilag 12: Manntall, april

Rode 19-24

(213)

Bilag 6: Utdragningsforretning, april

Rode 19-24

(241)

Bilag N m/dok. 1-16

Rode 19-24

(252)

Vedlegg TT-VV: Generalekstrakt 1762-64

Hele byen

(290)