Skannet arkivmateriale

Kristiansund by, Ekstraskatt 495.4, 1762 - 1772


Innholdsfortegnelse

(2)

1762-1763

Regnskap

(4)

Manntall, bare hovedpersonenes navn

(7)

Til- og avgangslister

(14)

1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(30)

Til- og avgangslister

(37)

Kvittering

(48)

Restanser

(50)

1765

Regnskap og summarisk ekstrakt

(55)

Til- og avgangslister

(62)

Beregninger av ekstraskatten

(73)

Restanser

(81)

1766

Regnskap og summarisk ekstrakt

(85)

Vedl. 1: Annotasjoner i regnsk. 1763-65

(92)

Vedl. 2: Ekstrakt av de mndl. forandringer

(95)

Vedl. 4-7: Restanser

(98)

Til- og avgangslister

(118)

1767

Regnskap og summarisk ekstrakt

(130)

Vedl. 1-4: Beregninger av ekstraskatten

(137)

Vedl. 7: Kvittering

(145)

Vedl. 8: Restanser

(147)

Til- og avgangslister, nr. 1-12

(150)

1768

Regnskap og summarisk ekstrakt

(174)

Vedl. 1-2: Beregninger av ekstraskatten

(181)

Vedl. 3: Til- og avgang

(186)

Vedl. 4-6: Beregninger av ekstraskatten

(188)

Vedl. 7-8: Vedr. rangskatt

(194)

Vedl. 9: Innkommet ekstraskatt

(199)

Vedl. 10-14: Brev og kvitteringer

(201)

Vedl. 15: Restanser

(209)

1769

Regnskap og summarisk ekstrakt

(212)

Vedl. 1: Ekstrakt av de mndl. forandringer

(219)

Vedl. 5: Restanser

(222)

1770

Regnskap og summarisk ekstrakt

(225)

Vedl. 1: Ekstrakt av de mndl. forandringer

(232)

Vedl. 2: Annotasjoner til regnsk. 1769

(235)

Vedl. 5: Restanser

(238)

1771

Regnskap og summarisk ekstrakt

(241)

Vedl. 1: Ekstrakt av de mndl. forandringer

(248)

Vedl. 2: Til- og avgang

(251)

Vedl. 3: Annotasjoner til regnsk. 1770

(253)

Vedl. 4: Vedr. rangskatt

(256)

Vedl. 6: Restanser

(259)

1772

Regnskap og summarisk ekstrakt

(262)

Vedl. 1: Ekstrakt av de mndl. forandringer

(269)

Vedl. 2: Til- og avgang

(272)

Vedl. 3: Vedr. rangskatt

(274)

Vedl. 4: Korrespondanse

(277)

Vedl. 6: Restanser

(279)