Skannet arkivmateriale

Trondheim by, Ekstraskatt 516.1, 1762 - 1767


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(3)

Vedl. A: Manntall, bare hovedpers. navn

(10)

Vedl. B-D: Til- og avgang

(83)

Attest

(102)

Beregning over uformuende

(104)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(106)

Vedl. E-Q: Til- og avgang

(115)

1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(175)

Vedl. R-Sb: Til- og avgang, jan.-mars

(183)

Vedl. T: Manntall, april

(200)

Vedl. Tb-Cc: Til- og avgang, april-des.

(271)

Korrespondanse

(320)

1765

Regnskap og summarisk ekstrakt

(324)

Vedl. Dd-Gg: Til- og avgang, jan.-april

(332)

1766

Regnskap og summarisk ekstrakt

(351)

1767

Regnskap og summarisk ekstrakt

(359)