Skannet arkivmateriale

Strinda og Selbu fogderi, Ekstraskatt RA/EA-4070/Ol/L0020/, 1763


1763

Hovedmanntall

(2)

Hovedmanntall

Byneset

(3)

Hovedmanntall

Børsa (Viggja)

(20)

Hovedmanntall

Buvik sogn

(44)

Hovedmanntall

Skaun (Børseskogn) sogn

(54)

Hovedmanntall

Leinstrand sogn

(63)

Hovedmanntall

Klæbu prestegjeld

(76)

Hovedmanntall

Strinda prestegjeld

(86)

Hovedmanntall

Selbu prestegjeld

(127)

Vedrørende ekstraskatten

(170)