Skannet arkivmateriale

Helgeland fogderi, Ekstraskatt RA/EA-4070/Ol/L0023, 1767 - 1772


September 1767

Restanseregister

(2)

Restanseregister

Brønnøy pr.gjeld, Velfjord fjerding

(3)

Restanseregister

Brønnøy pr.gjeld, Sørsømna fjerding

(11)

Restanseregister

Brønnøy pr.gjeld, Bindal fjerding

(21)

Restanseregister

Brønnøy pr.gjeld, Vega fjerding

(27)

Restanseregister

Brønnøy pr.gjeld, Velfjord fjerding

(32)

Restanseregister

Brønnøy pr.gjeld, Nordsømna fjerding

(37)

Restanseregister

Brønnøy pr.gjeld, Vega fjerding

(40)

Restanseregister

Brønnøy pr.gjeld, Nordsømna fjerding

(42)

Restanseregister

Brønnøy pr.gjeld, Vega fjerding

(45)

Restanseregister

Brønnøy pr.gjeld, Nordsømna fjerding

(47)

Restanseregister

Brønnøy pr.gjeld, Bindal fjerding

(48)

Restanseregister

Brønnøy pr.gjeld, Vega fjerding

(50)

Restanseregister

Brønnøy pr.gjeld, Velfjord og Sørsømna fjerdinger

(51)

Restanseregister

Brønnøy pr.gjeld, Sørsømna fjerding

(52)

Restanseregister

Brønnøy pr.gjeld, Nordsømna fjerding

(54)

Restanseregister

Brønnøy pr.gjeld, Bindal fjerding

(56)

Restanseregister

Brønnøy pr.gjeld

(58)

Restanseregister

Rødøy pr.gjeld

(62)

Restanseregister

Brønnøy pr.gjeld

(63)

Restanseregister

Nesna pr.gjeld og fjerding

(69)

Restanseregister

Rana pr.gjeld og fjerding

(74)

Restanseregister

Lurøy pr.gjeld og fjerding

(81)

Restanseregister

Alstahaug pr.gjeld, Herøy fjerding

(82)

Restanseregister

Vefsn pr.gjeld og fjerding

(84)

Restanseregister

Nesna pr.gjeld og fjerding

(94)

Restanseregister

Rana pr.gjeld og fjerding

(103)

Restanseregister

Rødøy pr.gjeld

(106)

Restanseregister

Lurøy og Alstahaug pr.gjeld

(107)

Restanseregister

Alstahaug pr.gjeld, Herøy fjerding

(108)

Restanseregister

Alstahaug pr.gjeld, Tjøtta fjerding

(112)

Restanseregister

Vefsn pr.gjeld og fjerding

(114)

Restanseregister

Brønnøy pr.gjeld, Nordsømna fjerding

(116)

Restanseregister

Gildeskål og Lurøy pr.gjeld

(117)

Restanseregister

Lurøy pr.gjeld og fjerding

(118)

Restanseregister

Nesna pr.gjeld, Rana fjerding

(119)

Restanseregister

Rana pr.gjeld og fjerding

(120)

Restanseregister

Vefsn pr.gjeld og fjerding

(136)

Restanseregister

Alstahaug pr.gjeld og fjerding

(148)

Restanseregister

Alstahaug pr.gjeld, Tjøtta fjerding

(153)

Restanseregister

Rødøy pr.gjeld, Meløy fjerding

(160)

Restanseregister

Rødøy pr.gjeld, Rødøy fjerding

(163)

Restanseregister

Rødøy pr.gjeld

(168)

Restanseregister

Nesna og Rana pr.gjeld

(171)

Restanseregister

Alstahaug pr.gjeld, Herøy fjerding

(172)

Restanseregister

Gildeskål pr.gjeld

(173)

Restanseregister

Nesna og Rana pr.gjeld

(174)

Restanseregister

Alstahaug pr.gjeld

(176)

Restanseregister

Vefsn pr.gjeld og fjerding

(179)

Restanseregister

Brønnøy pr.gjeld, Vega fjerding

(182)

Restanseregister

Nesna og Rana pr.gjeld

(183)

Restanseregister

Gildeskål pr.gjeld, Meløy fjerding

(185)

Restanseregister

Rødøy pr.gjeld

(186)

Restanseregister

Alstahaug pr.gjeld

(189)

Restanseregister

Rødøy pr.gjeld, Rødøy fjerding

(190)

Restanseregister

Nesna og Lurøy pr.gjeld

(193)

Restanseregister

Nesna pr.gjeld, Lurøy fjerding

(194)

Restanseregister

Rana pr.gjeld

(195)

Restanseregister

Vefsn pr.gjeld

(196)

Restanseregister

Rana pr.gjeld

(197)

Restanseregister

Alstahaug pr.gjeld

(205)

Restanseregister

Vefsn pr.gjeld

(210)

Restanseregister

Alstahaug pr.gjeld

(211)

Restanseregister

Brønnøy pr.gjeld

(212)

Restanseregister

Vefsn pr.gjeld

(214)

Restanseregister

Lurøy pr.gjeld

(219)

Restanseregister

Alstahaug pr.gjeld

(223)

Restanseregister

Vefsn pr.gjeld

(225)

Restanseregister

Nesna pr.gjeld

(226)

Restanseregister

Brønnøy pr.gjeld

(227)

Restanseregister

Alstahaug pr.gjeld

(228)

Restanseregister

Vefsn pr.gjeld

(229)

Restanseregister

Rødøy pr.gjeld

(230)

Restanseregister

Nesna pr.gjeld

(231)

Restanseregister

Alstahaug og Brønnøy pr.gjeld

(232)

Restanseregister

Gildeskål pr.gjeld

(233)

Restanseregister

Nesna pr.gjeld

(234)

Restanseregister

Rødøy pr.gjeld

(235)

Restanseregister

Nesna pr.gjeld

(238)

Restanseregister

Rana og Alstahaug fjerdinger

(240)

Restanseregister

Herøy og Tjøtta fjerdinger

(241)

Restanseregister

Vefsn pr.gjeld

(243)

Restanseregister, summarum

(246)

Mars 1772

Beregning av restanser

(253)

1768-1770

Restanseregister

(263)

Restanseregister

Rødøy pr.gjeld, Meløy fjerding

(264)

Restanseregister

Rødøy pr.gjeld, Rødøy fjerding

(293)

Restanseregister

Lurøy pr.gjeld, Lurøy fjerding

(312)

Restanseregister

Nesna pr.gjeld, Nesna fjerding

(329)

Restanseregister

Rana pr.gjeld, Rana fjerding

(374)

Restanseregister

Brønnøy pr.gjeld, Vega fjerding

(435)

Restanseregister

Velfjord fjerding

(458)

Restanseregister

Sørsømna fjerding

(482)

Restanseregister

Brønnøy fjerding

(502)

Restanseregister

Nordbindal fjerding

(517)

Restanseregister

Alstahaug pr.gjeld, Alstahaug fjerding

(531)

Restanseregister

Herøy fjerding

(547)

Restanseregister

Tjøtta fjerding

(565)

Restanseregister

Vefsn fjerding

(588)

Restanseregister, summarum

(658)