Skannet arkivmateriale

Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling, Statens gods, stykke 2 [Jj 3], 1659 - 1703


Halsnøy klosters gods

Forside

1659-1703

(upaginert)

Avskrifter av besiktigelser

1659-1703

(1a)

Jordebok, Sunnhordland

1659-1703

Skånevik skipreide

(77b-78a)

Jordebok, Sunnhordland

1659-1703

Fjelberg skipreide

(85b-86a)

Jordebok, Sunnhordland

1659-1703

Førde skipreide

(89b-90a)

Jordebok, Sunnhordland

1659-1703

Føyno skipreide

(93b-94a)

Jordebok, Sunnhordland

1659-1703

Våg skipreide

(97b-98a)

Jordebok, Sunnhordland

1659-1703

Uggdal skipreide

(100b-101a)

Landskyld av Ryfylke og Jæren

1659-1703

(103b-104a)

Landskyld, leidang m.m., Hardanger

1659-1703

(109b-110a)

Jorde- og leidangsbok, Sunnhordl. og Stavanger len

1659-1703

Skånevik skipreide

(147b-148a)

Jorde- og leidangsbok, Sunnhordl. og Stavanger len

1659-1703

Etne skipreide

(154b-155a)

Jorde- og leidangsbok, Sunnhordl. og Stavanger len

1659-1703

Fjelberg skipreide

(158b-159a)

Jorde- og leidangsbok, Sunnhordl. og Stavanger len

1659-1703

Førde skipreide

(164b-165a)

Jorde- og leidangsbok, Sunnhordl. og Stavanger len

1659-1703

Føyno skipreide

(168b-169a)

Jorde- og leidangsbok, Sunnhordl. og Stavanger len

1659-1703

Våg skipreide

(174b-175a)

Jorde- og leidangsbok, Sunnhordl. og Stavanger len

1659-1703

Uggdal skipreide

(177b-178a)

Landskyld, Ryfylke fogderi

1659-1703

(182b-183a)

Landskyld, Jæren fogderi

1659-1703

(186b-187a)

Grunnleie i Bergen

1659-1703

(187b-188a)

Landskyld, Hardanger fogderi

1659-1703

(189b-190a)

Leidang, Hardanger fogderi

1659-1703

(194b-195a)

Korntiende, Hardanger len

1659-1703

(221b-222a)

Jorde- og leidangsbok

1661

Skånevik skipreide

(232b-233a)

Jorde- og leidangsbok

1661

Etne skipreide

(237b-238a)

Jorde- og leidangsbok

1661

Fjelberg skipreide

(239b-240a)

Jorde- og leidangsbok

1661

Førde skipreide

(242b-243a)

Jorde- og leidangsbok

1661

Føyno skipreide

(245b-246a)

Jorde- og leidangsbok

1661

Våg skipreide

(249b-250a)

Landskyld, 1. og 3. bygsel, Ryfylke

1661

(254b-255a)

Landskyld, 1. og 3. bygsel, Jæren

1661

(256b-257a)

Grunnleie i Bergen

1661

(257b-258a)

Fortegnelse over dokumenter

1659-1703

(258b-259a)

Besiktigelser av gårder

1703

(260b-261a)

Avskrifter av dokumenter

1697-1703

(271b-272a)

Besiktigelser av gårder

1703

(274b-275a)

Avskrifter av dokumenter vedr. offisersgårder

1663-1703

(312b-313a)

Besiktigelser av gårder

Førde skipreide

(317b-318a)

Besiktigelser av gårder

Føyno skipreide

(330b-331a)

Besiktigelser av gårder

Våg skipreide

(350b-351a)

Besiktigelser av gårder

Uggdal skipreide

(357b-358a)

Besiktigelser av gårder, Hardanger

Jondal skipreide og sogn

(370b-371a)

Besiktigelser av gårder, Hardanger

Øystese skipreide

(371b-372a)

Besiktigelser av gårder, Hardanger

Granvin sogn og skipreide

(375b-376a)

Avskrifter av dokumenter vedr. offisersgårder

1694-1703

(381b-382a)

Dok. vedr. besiktigelse av offisersgårder

1702

Voss og Hardanger

(408b-409a)

Besiktigelser av gårder

1702

Ulvik sogn

(420b-421a)

Besiktigelser av gårder

1702

Eidfjord sogn

(422b-423a)

Besiktigelser av gårder

1702

Ullensvang sogn

(423b-424a)

Besiktigelser av gårder

1702

Odda sogn

(425b-426a)

Besiktigelser av gårder

1702

Kinsarvik sogn

(426b-427a)

Besiktigelser av gårder, Ryfylke

(428b-429a)

Besiktigelser av gårder, Jæren

(454b-455a)