Skannet arkivmateriale

Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling, Statens gods, stykke 4 [Jj 5], 1721 - 1729


Halsnøy klosters gods

Besiktigelse av gårder

1721

Innledning

(2)

Besiktigelse av gårder

1721

Skånevik skipreide

(4)

Besiktigelse av gårder

1721

Etne skipreide

(16)

Besiktigelse av gårder

1721

Fjelberg skipreide

(22)

Besiktigelse av gårder

1721

Førde skipreide

(34)

Besiktigelse av gårder

1721

Føyno skipreide

(40)

Besiktigelse av gårder

1721

Våg og Uggdal skipreider

(50)

Besiktigelse av gårder

1721

Ulvik sogn

(68)

Besiktigelse av gårder

1721

Eidfjord sogn

(76)

Besiktigelse av gårder

1721

Granvin sogn

(78)

Besiktigelse av gårder

1721

Øystese skipreide

(89)

Besiktigelse av gårder

1721

Jondal sogn

(94)

Besiktigelse av gårder

1721

Odda sogn

(95)

Besiktigelse av gårder

1721

Ullensvang sogn

(97)

Besiktigelse av gårder

1721

Kinsarvik sogn

(99)

Besiktigelse av gårder

1721

Jæren og Dalane fogderi

(102)

Besiktigelse av gårder

1721

Ryfylke fogderi

(109)

Besiktigelse av Halsnøy klosters hovedgård

1725

(129)

Jordebok over kongens gods i Hardanger fogderi

1727

(137)

Jordebok over kongens og Halsnøy klosters gods

1727

Hardanger fogderi

(149)

Jordebok over kongens og Halsnøy klosters gods

1727

Sunnhordland fogderi

(167)

Jordebok over kongens og Halsnøy klosters gods

1727

Sunnhordland fogderi, Skånevik skipreide

(168)

Jordebok over kongens og Halsnøy klosters gods

1727

Sunnhordland fogderi, Etne skipreide

(175)

Jordebok over kongens og Halsnøy klosters gods

1727

Sunnhordland fogderi, Fjelberg skipreide

(179)

Jordebok over kongens og Halsnøy klosters gods

1727

Sunnhordland fogderi, Førde skipreide

(185)

Jordebok over kongens og Halsnøy klosters gods

1727

Sunnhordland fogderi, Føyno skipreide

(190)

Jordebok over kongens og Halsnøy klosters gods

1727

Sunnhordland fogderi, Våg skipreide

(195)

Jordebok over kongens og Halsnøy klosters gods

1727

Sunnhordland fogderi, Uggdal skipreide

(197)

Jordebok over kongens og Halsnøy klosters gods

1727

Sunnhordland fogderi, Kvinnherad skipreide

(201)

Jordebok over kongens og Halsnøy klosters gods

1727

Sunnhordland fogderi, Strandebarm og Strandvik

(203)

Jordebok over kongens og Halsnøy klosters gods

1727

Sunnhordland fogderi, oppsummering

(205)

Jordebok over kongens og Halsnøy klosters gods

1727

Stavanger amt

(207)

Jordebok over kongens og Halsnøy klosters gods

1727

Stavanger amt, Ryfylke fogderi

(208)

Jordebok over kongens og Halsnøy klosters gods

1727

Stavanger amt, Jæren fogderi

(223)

Jordebok over kongens og Halsnøy klosters gods

1727

Stavanger amt, oppsummering

(227)

Forklaring om forlening og inntekter

1658-1725

(229)

Avskrift av rettsdokumenter

1727

Ryfylke fogderi

(231)

Generalekstrakt, Sunnhordland og Hardanger

1728

(237)

Generalekstrakt, Jæren og Ryfylke

1728

(251)

Ekstrakt av auksjonsprotokollen for Hardanger

1728

(258)

Ekstrakt av auksjonsprotokollen for Ryfylke

1728

Hebnes fjerding

(316)

Ekstrakt av auksjonsprotokollen for Ryfylke

1728

Karmsund og Hesby fjerdinger

(323)

Ekstrakt av auksjonsprotokollen for Sunnhordland

1728

(327)

Ekstrakt av auksjonsprotokollen for Sunnhordland

1728

Etne skipreide

(328)

Ekstrakt av auksjonsprotokollen for Sunnhordland

1728

Fjelberg skipreide

(336)

Ekstrakt av auksjonsprotokollen for Sunnhordland

1728

Førde skipreide

(352)

Ekstrakt av auksjonsprotokollen for Sunnhordland

1728

Føyno skipreide

(362)

Ekstrakt av auksjonsprotokollen for Sunnhordland

1728

Våg skipreide

(387)

Ekstrakt av auksjonsprotokollen for Sunnhordland

1728

Kvinnherad skipreide

(392)

Ekstrakt av auksjonsprotokollen for Sunnhordland

1728

Skånevik skipreide

(398)

Ekstrakt av auksjonsprotokollen for Sunnhordland

1728

Uggdal skipreide

(417)

Ekstrakt av auksjonsprotokollen for Sunnhordland

1728

Strandvik skipreide

(429)

Jordebok over kongens gods under Halsnøy kloster

1728

Sunnhordland fogderi

(432)

Ekstrakt og beregning av landskyldrettighetene

1728

Sunnhordland fogderi

(457)

Årstake og arbeidspenger

1728

Sunnhordland fogderi

(459)

Avskrift av dokumenter

1728

Sunnhordland fogderi

(460)

Observasjoner i jordeboken

1728

Sunnhordland fogderi

(464)

Beregning

1728

Sunnhordland fogderi

(465)

Jordebok over kongens gods under Halsnøy kloster

1728

Hardanger fogderi

(468)

Landskyld

1728

Hardanger fogderi

(475)

Jordebok over kongens gods under Halsnøy kloster

1728

Jæren fogderi

(480)

Jordebok over kongens gods under Halsnøy kloster

1728

Ryfylke fogderi

(482)

Kongens grunnleie av Bergen

1729

(494)

Forklaring over forskjellene i landskyld

1720-1728

(495)

Ekstrakt av auksjonsprotokoll

1728

Ryfylke fogderi

(509)

Summarisk beregning av kongens salg

1728

(538)

Auksj.forretn. over gods ikke solgt i 1728

1729

(542)

Vedlegg til auksjonsforretningene

1729

(567)

Kondisjoner for salg av gård og gods

1729

(581)

Brev til kongen og de deputerte

1729

(586)

Jordebok

1729

Hardanger fogderi

(595)

Jordebok

1729

Sunnhordland fogderi

(600)