Skannet arkivmateriale

Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling, Statens gods, stykke 11 [Jj 12], 1658 - 1729


Salg av pante- og reluisjonsgods

Fortegnelse over innhold

1658-1669

(2)

Legg 1: Fortegn. over solgt pantegods sønnafjells

1663

(4)

Legg 2: Fortegn. over solgt pantegods sønnafjells

1663

(102)

Legg 3: Vedrørende reluisjonsgodset

1658-1669

(200)

Legg 4: Diverse

1658-1669

(235)

Legg 4: Diverse

1658-1669

Ekstrakter av reluisjonsgods sønnafjells

(270)

Legg 4: Diverse

1658-1669

(300)

Legg 5: Alt om leidang i skjøteprotokollene

1658-1669

(335)

Legg 6

1658-1669

(490)