Skannet arkivmateriale

Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling, Statens gods, stykke 12 [Jj 13], 1658 - 1660


Fortegnelse over pantsatt gods

1658-1660

Christiania lagdømme

(2)