Skannet arkivmateriale

Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling, Statens gods, stykke 13 [Jj 14], 1672 - 1722


Forskjellige dokumenter om krongodset

Besiktigelse av Sem hovedgård og gods

1672

(2)

Do. av Skjelbred, Fiskum og Fossesholm

1672

(59)

Laurits Brix' gods og sager i Innherad

1672

(88)

Diverse kirke- og klostergods

1675

Gudbrandsdalen

(112)

Diverse kirke- og klostergods

1675

Orkdal

(124)

Ekstrakter over utlagt gods

1681

(126)

Kopier av skjøter

1657-1676

Vestnes i Romsdal

(149)

Diverse brev og dokumenter

1672-1722

(154)

Diverse brev og dokumenter

1672-1722

Østfold

(162)

Diverse brev og dokumenter

1672-1722

Sandsvær

(209)

Diverse brev og dokumenter

1672-1722

Ringsaker

(231)

Diverse brev og dokumenter

1672-1722

Fron

(240)

Diverse brev og dokumenter

1672-1722

Ringsaker

(263)

Diverse brev og dokumenter

1672-1722

Hedmark

(275)

Diverse brev og dokumenter

1672-1722

Røyken

(291)

Diverse brev og dokumenter

1672-1722

Holt, Nedenes

(299)

Diverse brev og dokumenter

1672-1722

Stange, Hedmark

(319)

Diverse brev og dokumenter

1672-1722

Øvre Romerike

(332)

Diverse brev og dokumenter

1672-1722

Toten

(340)

Diverse brev og dokumenter

1672-1722

Vinger

(366)

Diverse brev og dokumenter

1672-1722

Nes, Hedmark

(379)

Diverse brev og dokumenter

1672-1722

Oslo ladegård, m.m.

(398)

Makeskifteskjøte

1698

Biri - Ringsaker

(420)