Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker 1633-1658, stykke 17, 1633 - 1639


Adelsjordebøker

Kristoffer Urne

1639

(1)

Tage Thott

1639

(42)

Gerlof Nettelhorst

1639

(53)

Sigvard Gabrielsen Akeleye

1639

(74)

Steen Willumsen Rosenvinge

1639

(81)

Ove Gjedde

1639

(93)

Preben von Ahnen

1639

(101)

Ivar Vind

1639

(110)

Mogens Gyldenstjerne

1639

(118)

Axel Mouatt

1639

(126)

Sl. Jacob Rosenkrandtz - Sønnafjells

1639

(153)

Fredrik og Henrik Randtzou

1639

(162)

Sl. Jacob Rosenkrandtz - Nordafjells

1639

(176)

Ellen Marsvin

1639

(202)

Helvig Marsvin

1639

(210)

Børge Juel

1639

(221)

Ide Lange

1639

(233)

Birgitte sl. Mads Bagge

1639

(238)

Bertil Lauritsen Hørby

1639

(250)

Sofie Brahe

1639

(265)

Karen Mowat

1639

(277)

Anne Hundermark

1639

(291)

Magdalene Gyntersberg

1639

(298)

Oluf Christophersen Rytter

1639

(302)

Maren Skram

1639

(306)

Tomas Dyre

1639

(312)

Hans Bjelke

1639

(328)

Hans Dyre

1639

(334)

Peder Mogensen Handingmand

1639

(338)

Nils Munk

1639

(348)

Birgitte Hansdatter sl. Peder Bagge

1639

(352)

Kjerstin Due

1639

(356)

Oluf Reiersen Green

1639

(361)

Jon Pedersen Dalpil

1639

(368)

Brynhild Benkestokk

1639

(372)

Jon Audunsen Lystrup

1639

(376)

Vincentz Bildt

1639

(381)

Mette Bildt

1639

(387)

Anne Bildt

1639

(390)

Hans Lange

1639

(392)

Fredrik Lange

1639

(399)

Fredrik Lange - Pantsatt gods

1639

(409)

Ide Lange

1639

(413)

Christopher Giøe

1639

(419)

Fortegnelse adelsjordebøker

1639

(430)

Setegårder i Tune og Vembe skiprede

1639

(440)

Helvig Schade

1639

(444)

Innholdsfortegnelse

1639

(448)