Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker 1633-1658, stykke 18.1, 1639


Odelsjordebøker Mossedal og Rakkestad len

Eksemplar 1

1639

(1)

Eksemplar 2

1639

(9)