Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker 1633-1658, stykke 18.3, 1641 - 1642


Odelsjordebok Follo

1642

(1)

Odelsjordebok Aker

1642

(23)

Odelsjordebok Nedre Romerike

1642

(31)

Odelsjordebok Øvre Romerike

1642

(61)

Odelsjordebok Hadeland og Valdres

1642

(107)

Odelsjordebok Buskerud og Hallingdal

1642

(167)

Odelsjordebok Moss

1642

(210)

Odelsjordebok Heggen og Frøland

1642

(221)