Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker 1633-1658, stykke 20.2, 1646


Odels- og adelsjordebok for Onsøy len

1646

(1)