Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker 1633-1658, stykke 20.3, 1647


Jordebok over adelsgods i Trondheim len

Innledning

1647

(1)

Jens Bjelke

1647

Austrått

(4)

Jens Bjelke

1647

Fosen

(8)

Jens Bjelke

1647

Holla

(10)

Jens Bjelke

1647

Tønnøl

(11)

Mandrup Pedersen Schønnebøl

1647

(12)

Jens Bjelke

1647

Kanestraum

(13)

Christopher Urne

1647

Hustad

(14)

Rosenkrantz

1647

(18)

Jens Bjelke, Bildt

1647

(20)

Otte Bjelke

1647

(21)

Hans Bjelke

1647

(22)

Rosenkrantz, Hans Bjelke

1647

Lade

(23)