Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker 1633-1658, stykke 21.1, 1648 - 1649


Jordebøker innl. til hyllingen aug. 1648 og senere

Oversikt

(1)

Adelsjordebøker

Jens Bjelke

1648

(6)

Vincens Bildt

1648

(42)

Sigvard Gabrielsen Akeleye

1648

(47)

Daniel Bildt Knutsen, Kirsten Bildt

1648

(57)

Hans Bjelke

1646-1648

(68)

Thomas Dyre

1648

(74)

Peder Bagge

1648

(85)

Sissel Sparre, Birgitte Klausdatter Mylting

1648

(94)

Mogens Hansen Handingmann

1648

(103)

Margrete Nettelhorst

1648

Blomsholm

(108)

Kristian Nettelhorst

1648

(112)

Rosenkrantz

1648

(117)

Hans Mogensen Handingmann

1648

(122)

Oluf Kristoffersen Rytter

udatert

(125)

Oluf Reiersen Green

1648

(127)

Hans Nettelhorst

1648

(131)

Margrete Nettelhorst

1648

Sønderbø

(136)

Jon Hellesen

1648

(140)

Peder Mogensen Handingmann

1648

(143)

Peder Krabbe

1648

(147)

Eline Green

1648

(152)

Peder Harbo

1648

(156)

Nedenes len

1648

Kristoffer Gjøe, Peder Brockenhuus, Jesper Friis

(158)

Trond Teiste

1649

(163)

Kirsten Ellin Galle

1648

(167)

Jon Audunsen Lystrup

1648

(176)

Corfitz Ulfeldt, Ellen Marsvin

1648

(179)

Tage Thott

1648

(187)

Henrik Rantzau

1648

(197)

Iver Vind

1648

(212)

Børge Juel

1648

(222)

Aksel Mowat

1648

(237)

Anne Mund

1648

(249)

Karen Mowat, Bernt, Erik og Kristoffer Orning

1648

(254)

Rosenkrantz

1648

(263)