Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker 1633-1658, stykke 21.2, 1648


Fortegnelse på adelens jordebøker i Trondheim len

(1)

Adelsjordebøker

Kristoffer Urne

1648

(2)

Hans Bjelke

1648

Stjørdal

(10)

Jens Bjelke

1648

(15)

Hans Bjelke

udatert

Strinda

(20)

Mandrup Pedersen Schønnebøle

udatert

(22)

Kanestraum

1648

(26)

Jens Bjelke, Palle Rosenkrantz

1648

Orkdal

(35)