Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker 1633-1658, stykke 21.3, 1648 - 1649


Adelsjordebøker innlevert siden herredagen 1646

(1)

Adelsjordebøker

Adelsgods i Mariakirkens prosti og Rakkestad len

1648

(7)

Adelsgods i Idd og Marker len

1648

(9)

Adelsgods i Tune, Veme og Åbygge skipreder

1648

(12)

Jens Bjelke

1649

(17)

Christian Nettelhorst

1649

(49)

Vincents Bildt

1649

(54)

Preben von Ahnen

1649

(62)

Jon Audunsen Lystrup

1649

(71)

Frans Hornes

1649

(75)

Helvig Marsvin

1649

(78)

Adelsgods i Nedenes len

1649

(80)

Katalogside

(86)