Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker 1633-1658, stykke 22.1, 1646 - 1647


Kongsjordebok Tune, Åbygge, Hvaler og Veme skipr.

Forside

1646-1647

(2)

Tune

1646-1647

(3)

Rolvsøy

1646-1647

(11)

Kråkerøy

1646-1647

(15)

Tuneøya

1646-1647

(16)

Varteig

1646-1647

(17)

Ødegårder

1646-1647

(19)

Borge

1646-1647

(21)

Torsnes

1646-1647

(25)

Ødegårder Åbygge skiprede

1646-1647

(27)

Hvaler

1646-1647

(28)

Summa summarum

1646-1647

(31)

Skiptvet

1646-1647

(33)

Spydeberg

1646-1647

(42)

Summa summarum

1646-1647

(55)