Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker 1633-1658, stykke 22.2, 1646 - 1649


Jordebok

Biskopsgodset i Østfold og Romerike

1646-1647

(1)

Biskopsgodset i Akershus stift

1649

(12)