Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker 1633-1658, stykke 22.3, 1633 - 1647


Kongsjordebok Tønsberg len

Forside

1612-1633

(2)

Lardal

1612-1633

(3)

Våle skipreide

1612-1633

(4)

Råbygge skipreide

1612-1633

(5)

Arendal skipreide

1612-1633

(7)

Nøtterøy

1612-1633

(10)

Slagen skipreide

1612-1633

(12)

Sande skipreide

1612-1633

(15)

Brunla len, Bratsberg, Follo

1612-1633

(17)

Tønsberg by

1612-1633

(18)

Gods lagt til lagstolen i Tønsberg og Fredrikstad

1612-1633

(19)

Gods lagt til bergverket i Sandsvær

1612-1633

(20)

Forside

1646-1647

(22)

Lardal

1646-1647

(23)

Våle skipreide

1646-1647

(24)

Råbygge skipreide

1646-1647

(25)

Arendal skipreide

1646-1647

(28)

Nøtterøy

1646-1647

(31)

Slagen skipreide

1646-1647

(33)

Sande skipreide

1646-1647

(36)

Brunla len, Bratsberg, Romerike, Follo, Hedmark

1646-1647

(38)

Tønsberg by

1646-1647

(40)

Gods lagt til lagstoeln i Tønsberg og Fredrikstad

1646-1647

(41)

Gods lagt til Bergverket i Sandsvær

1646-1647

(42)

Avkortninger

1646-1647

(43)

Summa summarum

1646-1647

(51)

Leidang Slagen skipreide

1646-1647

(52)

Leidang Våle skipreide

1646-1647

(56)

Leidang Arendal skipreide

1646-1647

(59)

Leidang Nøtterøy

1646-1647

(62)

Leidang Råbygge skipreide

1646-1647

(64)

Leidang Sande skipreide

1646-1647

(67)

Leidang Lardal

1646-1647

(70)

Leidang avkortninger

1646-1647

(72)