Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker 1633-1658, stykke 22.4, 1647


Skattemanntall Tønsberg len

Forside

1647-1648

(1)

Slagen skipreide

1647-1648

(2)

Arendal skipreide

1647-1648

(7)

Nøtterøy

1647-1648

(12)

Råbygge skipreide

1647-1648

(15)

Lardal

1647-1648

(20)

Våle skipreide

1647-1648

(23)

Sande skipreide

1647-1648

(28)

Håndverksfolk og tjenestedrenger

1647-1648

(34)

Avkortninger

1647-1648

(37)

Sagskatt

1647-1648

(38)