Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker 1633-1658, stykke 22.5, 1642 - 1644


Liste over soldatlegg

Telemark fogderi

1642-1643

(1)

Gårdemanntall

Bratsberg len

1644

Bamble fogderi

(38)

Bratsberg len

1644

Telemark fogderi

(48)